Δικηγορικό Γραφείο - Παπαχρόνη Νάνσυ

Ιωανν. Σούτσου 8
114 74 Αθήνα

Κινητό τηλέφωνο 6948 46.16.87

%70%61%70%61%63%68%72%6F%6E%69%2E%6E%40%67%6D%61%69%6C%2E%63%6F%6D

Στην αρχή

Τομείς Ενασχόλησης


Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν τους περισσότερους τομείς του δικαίου. Ενδεικτικά, ακολουθούν κάποιες από τις κατηγορίες στις οποίες έχουμε εξειδίκευση:

  • Οικογενειακό Δίκαιο: διαζύγιο συναινετικό ή κατ’ αντιδικίαν, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με τα τέκνα.
  • Ποινικό Δίκαιο: οικονομικό έγκλημα (κατάχρηση δημοσίου χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτη, απιστία, χρηματιστηριακά αδικήματα, φορολογικό ποινικό δίκαιο), ιατρική αμέλεια, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία κ.α.), της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, της τιμής, της σεξουαλικής ελευθερίας, εγκλήματα περί την υπηρεσία, περί τα υπομνήματα, ηλεκτρονικό έγκλημα.
  • Κληρονομικό Δίκαιο
  • Εμπορικό Δίκαιο – Εταιρίες – Δίκαιο Αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές) – Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Εμπράγματο Δίκαιο (μισθώσεις, αγοραπωλησίες, συμβόλαια κ.α.)
  • Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα
  • Αυτοκίνητα - Τροχαία Ατυχήματα